Punto de Información Laboral de Maçanet de la Selva
Detalle de la Formación

Fer arribar els nostres missatges i idees amb més claredat a tots els nostres públics
Parlar amb més seguretat i confiança i captar l'atenció del client
Seduir i persuadir per guanyar-se al client
Millorar la comunicació verbal i no verbal
Horari: 7, 9, 14 i 16 de novembre de 9:30 a 12:30h.
Lloc: Can Falló


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma de la ODL

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2018