Punto de Información Laboral de Maçanet de la Selva
Detalle de la Oferta de Trabajo

Empresa ubicada a Vidreres dedicada a injecció de plàstic;
 Cerca operaris/àries per torns fixes de mati, tarda o nit
·         En torn de mati de dilluns a divendres de 6h a 14h i els dissabtes també es treballa i seria en torn rotatiu, una setmana de 6h a 14h i l’altre de 14h a 22h.
·         En torn de tardes de dilluns a divendres de 14h a 22h i els dissabtes també es treballa i seria en torn rotatiu, una setmana de 6h a 14h i l’altre de 14h a 22h.
·         I el torn de nit de 22h a 6h seria de dilluns a divendres.
Retribució: 8,90€/hora brut

Es requereix experiència prèvia com a operaris/àries de producció, i les tasques a desenvolupar seran la verificació del producte acabat, envasat i també alimentar la màquina amb la matèria prima.


** Para inscribir-te en esta Oferta, te tienes que registrar en la Plataforma.

Volver a la Página Principal de la Bolsa de Trabajo

Software a Medida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019