Punto de Información Laboral de Maçanet de la Selva
Detall de l'Oferta de Treball

En dependència de Direcció de Producció la persona seleccionada s’encarregarà de la coordinació i supervisió dels recursos (humans i materials) i de l’operativa de producció per tal de garantir la programació prevista durant el seu torn de treball. Comptarà amb un equip d’unes 40 persones, encarregant-se de la seva gestió i coordinació: distribució de tasques, control productivitat, absentisme i gestió incidències. 

  • Coordinació del dia a dia de l’activitat productiva: gestió d’incidències, seguiment del compliment de les instruccions de treball i protocols, gestió del personal de planta (planificació de plantilla, vacances, baixes, absentismes, ETT’s...).
  • Vetllar per les polítiques de Prevenció de Riscos Laborals del seu equip.
  • laborar activament en les implementacions i consolidacions dels nous projectes, ja siguin tècnics, organitzatius o de Tecnologies de la Informació.
  • Liderar les reunions del seu torn de Lean Manufacturing.
  • Impulsar la implantació d’equips de millora i participar en la seva coordinació i seguiment.
  • Coordinar les formacions amb el departament de Qualitat en matèria d’assegurament de la Qualitat i amb el departament de formació de Recursos Humans.
  • Assegurar el compliment dels procediments i vetllar per la Qualitat establida dels productes.

El perfil correspon a una persona amb Formació a nivell d’Enginyeria i/o experiència equivalent i valorable grau superior orientat a Organització de torns productius amb cèl·lules productives autònomes o amb experiència en gestió de magatzems i en coordinació d’equips de persones. Molt valorable coneixements de sistemes LEAN i sistemes informàtics (SAP, SCADA,...). Pensem en un/a professional amb clares habilitats de planificació i organització, amb iniciativa, facilitat pel treball en equip i clarament orientat a persones i resultats.


** Per a inscriure't en aquesta Oferta, t'has de registrar a la Plataforma.

Tornar a la Pàgina Principal de la Borsa de Treball

Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2023